Badanie wzroku

Pomiary do okularów dokumentujemy za pomocą nowoczesnego systemu videocentracji. VisuReal - profesjonalne narzędzie doradztwa szczególnie podczas doboru okularów progresywnych, dwuogniskowych, asferycznych oraz do pracy biurowej. Urządzenie posiada również funkcje wizualizacji w wybranych oprawkach okularowych z różnymi wersjami barwień. Precyzyjnie dokonane pomiary kamerą visuReal dają gwarancję idealnego widzenia w wybranych okularach.

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia. Osoba wykonująca go praktykuje w zakresie badania refrakcji i diagnozowania chorób oczu. Przeprowadza pomiary parametrów układu wzrokowego za pomocą przyrządów takich jak: autorefraktometr, oftalometr, oftalmoskop, tonometr, biomikroskop, topograf, polomierz, foropter czy tablice do testowania wzroku. Zajmuje się także zaopatrzeniem w pomoce wzrokowe, dobiera soczewki okularowe i kontaktowe, projektuje i wykonuje okulary oraz oprawki okularowe. Ponadto prowadzi i nadzoruje, na zlecenie okulisty, trening i rehabilitację układu wzrokowego, w celu przywrócenia właściwej sprawności widzenia.

Okulistyka (łac. oculus – oko) – dziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem oczu. Okulistyka uczyniła znaczne postępy w ostatnich dwudziestu latach. Spektakularnym postępem jest zupełna zmiana w wielu technikach operacyjnych. Operacje zaćmy przeprowadzane są obecnie u setek tysięcy ludzi w warunkach ambulatoryjnych, choć jeszcze tak niedawno były wykonywane poprzez duże rozcięcie gałki ocznej. Wymagało to warunków szpitalnych i kilkudniowego unieruchomienia pacjenta. Szczególną rolę we współczesnej okulistyce odgrywają lasery. 
Badania okulistyczne wykonują lekarze okuliści:

lek. med. okulista Małgorzata Lamczak-Kuczyńska
lek. med. specjalista okulista Dariusz Wysocki

Jeżeli podczas badania zostanie stwierdzona u Ciebie wada wzroku, otrzymasz receptę okularową.

KRÓTKIE WYTŁUMACZENIE RECEPTY

OP - oko prawe
OL - oko lewe
DAL - okulary do patrzenia w dalszych odległościach
BLIŻ - okulary do czytania, pisania i wszystkich czynności w odległości do 50cm.
SFERA/SPH/ - Moc potrzebna do korekty Twojego wzroku – im większa liczba, tym większa moc szkieł
(+) plus poprawia nadwzroczność
(-) minus poprawia krótkowzroczność
CYLINDER/CYL/ - Moc korekcji, aby zlikwidować nieostre widzenie spowodowane nieregularnym kształtem soczewki, tzw. Astygmatyzmem
OŚ - Kierunek, w którym zostanie wstawione szkło w Twoich okularach. Oś jest mierzona w stopniach od 0 do 180
PRYZMA – pryzmat Moc potrzebna do wyrównania pracy mięśni oka, aby pracowało bardziej komfortowo
V /VISUS/ - Bardzo ważna informacja oznacza ostrość wzroku w przepisanych okularach.Wartość pożądana>= 1.0
ODLEGŁOŚĆ ŹRENIC - Odległość od środka nosa do każdej źrenicy oka, podawana jest w mm.
ADD – addycja, dodatek. Moc korekty, która musi być dodana do Twoich wartości do dali, aby umożliwić Ci widzenie przedmiotów w niewielkiej odległości np. czytanie